1.
Bùi QD. MÔ HÌNH PHARMACOPHORE CÁC CHẤT CHỦ VẬN VÀ DOCKING TRÊN THỤ THỂ DOPAMIN D2. jmpm [Internet]. 26 Tháng Ba 2024 [cited 18 Tháng Sáu 2024];49(3):27-41. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/546