1.
Nguyễn TVP, Hồ NKP. NGHIÊN CỨU IN SILICO CƠ CHẾ TÁC DỤNG CỦA VERNONIA AMYGDALINA TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2. jmpm [Internet]. 22 Tháng Giêng 2024 [cited 3 Tháng Ba 2024];49(1):5-16. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/543