1.
Hoàng TT, Lưu TP, Đoàn VQH, Vũ TDT. HIỆU QUẢ VÀ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BỚT RƯỢU VANG BẰNG LASER NHUỘM XUNG 595nm TRÊN BỆNH NHÂN VIỆT NAM. jmpm [Internet]. 22 Tháng Giêng 2024 [cited 3 Tháng Ba 2024];49(1):67-82. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/535