1.
Đào TN, Lê Đình C, Cao VH, Đỗ TH. TỔN THƯƠNG HỆ THẦN KINH TRUNG ƯƠNG DO SÁN LÁ PHỔI: BÁO CÁO CA BỆNH HIẾM GẶP Ở TRẺ EM TẠI VIỆT NAM. jmpm [Internet]. 22 Tháng Giêng 2024 [cited 3 Tháng Ba 2024];49(1):95-103. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/533