1.
Nguyễn Q Đạt, Bùi VG, Tống NT. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU CỦA PHƯƠNG PHÁP PHÂN LY THẦN KINH TẠNG TRONG ĐAU BỤNG TRÊN TẠI BỆNH VIỆN K. jmpm [Internet]. 22 Tháng Giêng 2024 [cited 3 Tháng Ba 2024];49(1):57-66. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/523