1.
Nguyễn TK, Nguyễn QH, Trần QV, Lê Đăng M, Nguyễn Đắc K, Phạm VC. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG CỦA TỶ LỆ NEUTROPHIL/LYMPHOCYTE Ở BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO NẶNG CÓ GÃY XƯƠNG ĐÙI. jmpm [Internet]. 22 Tháng Giêng 2024 [cited 3 Tháng Ba 2024];49(1):46-5. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/520