1.
Vũ MĐ, Mai TT, Trương VT. BÁO CÁO CA BỆNH: CHUYỂN NGÓN CHÂN LÀM NGÓN TAY. jmpm [Internet]. 22 Tháng Giêng 2024 [cited 18 Tháng Sáu 2024];49(1):104-18. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/518