1.
Phạm HT, Hoàng XC, Võ TBT, Trịnh TS, Đỗ NB. TẠO DÒNG TẾ BÀO LAI SINH KHÁNG THỂ ĐƠN DÒNG KHÁNG KHÁNG NGUYÊN NS1 CỦA 4 TÝP VI RÚT DENGUE Ở QUY MÔ PHÒNG THÍ NGHIỆM. jmpm [Internet]. 22 Tháng Giêng 2024 [cited 3 Tháng Ba 2024];49(1):26-35. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/489