1.
Hồ CT, Inkhamphanh B, Nguyễn HT. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VIÊM TỤY CẤP Ở BỆNH NHÂN TĂNG TRIGLYCERIDE. jmpm [Internet]. 27 Tháng Mười 2023 [cited 23 Tháng Bảy 2024];48(8):72-81. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/454