1.
Phạm NT, Đỗ Đức T, Cao HD, Lê TVT, Trần TPL, Kiều VK. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN RỐI LOẠN GIẤC NGỦ Ở BỆNH NHÂN COVID-19. jmpm [Internet]. 27 Tháng Mười 2023 [cited 11 Tháng Chạp 2023];48(8):91-8. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/453