1.
Nguyễn TTH, Nguyễn THQ, Lê Q Đạo, Lưu AT, Phạm VH, Nguyễn ST, Bùi TTT. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH SỐT RÉT TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN CẤP 1 VIỆT NAM TẠI PHÁI BỘ UNISFA (ABYEI). jmpm [Internet]. 27 Tháng Mười 2023 [cited 11 Tháng Chạp 2023];48(8):62-71. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/448