1.
Bùi ĐT, Nguyễn HC, Nguyễn MT, Nguyễn CT, Trịnh ĐL, Kiều TPL. THAY ĐỔI LÂM SÀNG, CHỨC NĂNG PHỔI VÀ NỒNG ĐỘ MỘT SỐ CYTOKINE HUYẾT TƯƠNG Ở BỆNH NHÂN BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ PHỐI HỢP KHÍ DUNG DỊCH NỔI TỪ MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY TẾ BÀO GỐC TRUNG MÔ NGƯỜI. jmpm [Internet]. 19 Tháng Sáu 2024 [cited 19 Tháng Bảy 2024];49(5):116-27. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/436