1.
Đỗ Đức T, Vũ MQ, Phạm NT. MỐI LIÊN QUAN GIỮA KHẢ NĂNG Y TẾ CƠ SỞ VÀ LÂM SÀNG VỚI THỜI GIAN ĐẾN VIỆN Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO. jmpm [Internet]. 27 Tháng Mười 2023 [cited 18 Tháng Năm 2024];48(8):37-44. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/424