1.
Trần VC, Lưu Văn L, Cao Hong P. TÌNH TRẠNG TỔN THƯƠNG THẦN KINH TRONG BỆNH GIẢM ÁP CẤP TÍNH THỂ THẦN KINH. jmpm [Internet]. 22 Tháng Tám 2023 [cited 18 Tháng Năm 2024];48(6):78-86. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/403