1.
Nguyễn TP, Phạm V Đông, Võ VH. HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU ĐA MÔ THỨC SAU PHẪU THUẬT NỘI SOI TRONG VÀ SAU PHÚC MẠC LẤY THẬN GHÉP Ở NGƯỜI HIẾN SỐNG. jmpm [Internet]. 22 Tháng Tám 2023 [cited 22 Tháng Chín 2023];48(6):87-9. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/384