1.
Lê QĐ, Vũ MD, Nguyễn BN, LÊ VA. BÁO CÁO ĐIỀU TRỊ THÀNH CÔNG MỘT BỆNH NHÂN SAI KHỚP KHUỶU TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN CẤP 2 SỐ 4 VIỆT NAM THAM GIA LỰC LƯỢNG GÌN GIỮ HÒA BÌNH LIÊN HỢP QUỐC TẠI PHÁI BỘ NAM SUDAN. jmpm [Internet]. 22 Tháng Tám 2023 [cited 23 Tháng Bảy 2024];48(6):98-104. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/378