1.
Ngô TH, Đặng TL, Nguyễn THH, Cấn VM. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG LI GIẢI CÁC DÒNG TẾ BÀO UNG THƯ CD19+ CỦA CÁC TẾ BÀO CAR-T. jmpm [Internet]. 22 Tháng Tám 2023 [cited 22 Tháng Chín 2023];48(6). Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/24-31