1.
Trần BĐ. ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN B MẠN TÍNH: HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI. jmpm [Internet]. 22 Tháng Tám 2023 [cited 18 Tháng Sáu 2024];48(6):5-15. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/370