1.
LÊ VA, Vũ MD, Nguyễn ST. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN CẤP 2 SỐ 4 VIỆT NAM THAM GIA LỰC LƯỢNG GÌN GIỮ HÒA BÌNH LIÊN HỢP QUỐC TẠI PHÁI BỘ NAM SUDAN. jmpm [Internet]. 22 Tháng Tám 2023 [cited 18 Tháng Sáu 2024];48(6):58-69. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/368