1.
Vibounmy K, Nguyễn TK, Hà T Đông, Lê VT. NHẬN XÉT NỒNG ĐỘ ĐÁY CỦA TACROLIMUS THÁNG THỨ 12 Ở NGƯỜI BỆNH GHÉP THẬN TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103. jmpm [Internet]. 22 Tháng Tám 2023 [cited 2 Tháng Mười 2023];48(6):70-7. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/359