1.
Vũ N Định, Nguyễn TH, Trần DH. THÔNG BÁO LÂM SÀNG: ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT VÀ KẾT QUẢ LẤY RUỘT HIẾN ĐỂ GHÉP QUA HAI TRƯỜNG HỢP. jmpm [Internet]. 22 Tháng Tám 2023 [cited 2 Tháng Mười 2023];48(6):105-13. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/341