1.
Phạm QT, Lưu CT, Nguyễn TX, Đào TK. NGHIÊN CỨU SỰ KHÔNG TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ THUỐC ỨC CHẾ MIỄN DỊCH Ở BỆNH NHÂN GHÉP THẬN TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103. jmpm [Internet]. 1 Tháng Hai 2024 [cited 19 Tháng Tư 2024];49(2):266-73. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/287