Lê, Đỗ Đạt, Tiến Lưu Đoàn, Đình Hướng Nguyễn, Văn Thiệu Nguyễn, Duy Tùng Đào, và Duy Khánh Nguyễn. “GIÁ TRỊ CỦA SINH THIẾT THẬN DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH TRONG CHẨN ĐOÁN U THẬN”. Tạp chí Y Dược học Quân sự 49 (Tháng Tư 17, 2024): 112–120. Truy cập Tháng Bảy 24, 2024. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/810.