Lê, Nguyệt Minh, Thị Xoan Nguyễn, và Xuân Hiền Nguyễn. “ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH SIÊU ÂM CÁC TỔN THƯƠNG VÚ ĐƯỢC CHẨN ĐOÁN BẰNG SINH THIẾT KIM LỚN”. Tạp chí Y Dược học Quân sự 49 (Tháng Tư 17, 2024): 190-200. Truy cập Tháng Năm 21, 2024. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/809.