Phạm, Tiến Thành, Nhất Định Vũ, và Anh Tuấn Phùng. “NGHIÊN CỨU GÓC NGHIÊNG VÀ GÓC XOAY NGOÀI LỒI CẦU ĐÙI TRÊN PHIM CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH Ở NGƯỜI VIỆT NAM TRƯỞNG THÀNH”. Tạp chí Y Dược học Quân sự 49 (Tháng Tư 17, 2024): 128-135. Truy cập Tháng Năm 21, 2024. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/805.