Mai, Huy Thông, Hồng Sơn Mai, Quang Biểu Bùi, Thị Ly Vũ, Minh Tuấn Nguyễn, và Ngọc Hà Lê. “VAI TRÒ CỦA CÁC THÔNG SỐ CHUYỂN HOÁ 18F-FDG PET/CT TRONG DỰ ĐOÁN ĐÁP ỨNG HOÁ TRỊ TÂN BỔ TRỢ VỚI PHÁC ĐỒ GP Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ VÒM MŨI HỌNG GIAI ĐOẠN III, IVA”. Tạp chí Y Dược học Quân sự 49 (Tháng Tư 17, 2024): 91-102. Truy cập Tháng Năm 21, 2024. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/799.