Nguyễn, Nhật Quang, Thanh Dũng Lê, và Duy Hùng Nguyễn. “GIÁ TRỊ CỦA DẤU HIỆU PREVEDELLO TRÊN CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG CHẨN ĐOÁN CO GIẬT NỬA MẶT NGUYÊN PHÁT”. Tạp chí Y Dược học Quân sự 49 (Tháng Tư 17, 2024): 162-171. Truy cập Tháng Năm 19, 2024. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/795.