Nguyễn, Đình Hướng, Văn Thiệu Nguyễn, Hà Khương Nguyễn, Duy Tùng Đào, và Đại Dương Nguyễn. “MÔ TẢ KẾT QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP CAN THIỆP NỘI MẠCH TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ CỔ TỬ CUNG CÓ BIẾN CHỨNG CHẢY MÁU CẤP”. Tạp chí Y Dược học Quân sự 49 (Tháng Tư 17, 2024): 55-65. Truy cập Tháng Năm 21, 2024. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/788.