Hoàng, Tú Minh, Đình Âu Hoàng, Thị Luận Đào, và Tuấn Linh Lê. “BÁO CÁO CA BỆNH HIẾM GẶP: CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH CHẨN ĐOÁN VIÊM PHÚC MẠC XƠ HÓA KẾT BỌC NGUYÊN PHÁT ”. Tạp chí Y Dược học Quân sự 49 (Tháng Tư 17, 2024): 121-127. Truy cập Tháng Năm 19, 2024. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/787.