Nguyễn, Hải Nguyễn, Kim Lưu Nguyễn, Văn Đàn Ngô, Vĩnh Điệp Ngô, và Huy Thông Mai. “TÍNH KHÔNG ĐỒNG NHẤT VÀ CÁC GIÁ TRỊ ĐỊNH LƯỢNG CỦA KHỐI U TRÊN PET/CT Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ CÓ CHỈ ĐỊNH PHẪU THUẬT”. Tạp chí Y Dược học Quân sự 49 (Tháng Tư 17, 2024): 26-34. Truy cập Tháng Năm 21, 2024. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/776.