Nguyễn, Duy Toàn, Văn Sơn Vũ, Mỹ Duyên Lành, và Anh Tuấn Phùng. “ĐẶC ĐIỂM BIẾN THỂ GIẢI PHẪU ĐA GIÁC WILLIS TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH 64 DÃY Ở BỆNH NHÂN CÓ VÀ KHÔNG CÓ ĐỘT QUỴ NÃO”. Tạp chí Y Dược học Quân sự 49 (Tháng Tư 17, 2024): 15–25. Truy cập Tháng Bảy 24, 2024. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/775.