Trần, Tuấn Tú, Thị Thoa Lý, Trung Kiên Trần, Văn Tùng Đỗ, Thị Hương Lan Lê, và Văn Mạnh Bùi. “NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP BỆNH THẬN MẠN TÍNH GIAI ĐOẠN CUỐI CÓ BỆNH BETA-THALASSEMIA ĐƯỢC GHÉP THẬN TỪ NGƯỜI CHO SỐNG TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN”. Tạp chí Y Dược học Quân sự 49, no. 5 (Tháng Sáu 19, 2024): 202–208. Truy cập Tháng Bảy 18, 2024. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/755.