Phan, Anh Tuấn, Thị Thái Bình Lê, Thị Thuận lê, và Xuân Cường Hoàng. “ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN NHỊP TIM TRÊN HOLTER ĐIỆN TÂM ĐỒ 24 GIỜ TRONG NGÀY ĐẦU SAU CAN THIỆP Ở NGƯỜI BỆNH NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 105”. Tạp chí Y Dược học Quân sự 49, no. 5 (Tháng Sáu 19, 2024): 164–171. Truy cập Tháng Bảy 18, 2024. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/744.