Nguyễn, Thu Hiền, Đình Tiến Trương, và Văn Thịnh Phạm. “DẤU ẤN SINH HỌC PHÂN TỬ TRONG MỘT SỐ BỆNH UNG THƯ THƯỜNG GẶP”. Tạp chí Y Dược học Quân sự 49, no. 5 (Tháng Sáu 21, 2024): 7–16. Truy cập Tháng Bảy 19, 2024. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/739.