Đinh Việt, Đức, Thế Anh Bùi Đăng, Mến Chử Văn, Sử Hoàng Xuân, và Hùng Phạm Ngọc. “TÍNH AN TOÀN CỦA VẮC XIN NANOCOVAX PHÒNG COVID-19 TRÊN NGƯỜI VIỆT NAM TÌNH NGUYỆN”. Tạp chí Y Dược học Quân sự 49, no. 5 (Tháng Sáu 17, 2024): 36–45. Truy cập Tháng Bảy 19, 2024. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/715.