Nguyễn, Minh Quyền, Thị Như Quỳnh Nguyễn, Ngọc Hoàng Đỗ, Quốc Tuấn Lê, Trần Anh Lê, Thị Thanh Bình Nguyễn, và Ngọc Ánh Đỗ. “BÁO CÁO CA BỆNH: NẤM DA DO TRICHOPHYTON INDOTINEAE ĐẦU TIÊN TẠI MIỀN BẮC VIỆT NAM”. Tạp chí Y Dược học Quân sự 49, no. 5 (Tháng Sáu 19, 2024): 128–136. Truy cập Tháng Bảy 19, 2024. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/693.