Đào, Trung Hải, Đức Kiên Nguyễn, và Văn Hành Phùng. “TỔNG KẾT CƠ CẤU THƯƠNG BINH TRONG KHÁNG CHIẾN BẢO VỆ MIỀN BẮC VIỆT NAM (1964 - 1972)”. Tạp chí Y Dược học Quân sự 49, no. 3 (Tháng Ba 26, 2024): 103-112. Truy cập Tháng Tư 14, 2024. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/687.