Trịnh, Lê Nam, Đức Nhật Hoàng, Như Anh Nghiêm, Trung Hải Đào, và Sỹ Tuấn Nguyễn. “TỔNG KẾT CÔNG TÁC CỨU CHỮA, VẬN CHUYỂN THƯƠNG BINH TRONG KHÁNG CHIẾN BẢO VỆ MIỀN BẮC VIỆT NAM (1965 - 1972)”. Tạp chí Y Dược học Quân sự 49, no. 2 (Tháng Hai 1, 2024): 143-151. Truy cập Tháng Tư 19, 2024. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/677.