Vũ, Học Huấn, Văn Tình Nguyễn, và Văn Nam Lương. “KHẢO SÁT MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ CÓ THỂ PHÒNG NGỪA, GIẢM GÁNH NẶNG TRÊN BỆNH NHÂN RUNG NHĨ”. Tạp chí Y Dược học Quân sự 49, no. 5 (Tháng Sáu 19, 2024): 155–163. Truy cập Tháng Bảy 18, 2024. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/663.