Nguyễn, Minh Hải, và Văn Nam Lê. “CĂN NGUYÊN VÀ TÌNH TRẠNG KHÁNG KHÁNG SINH CỦA MỘT SỐ VI KHUẨN GÂY BỆNH THƯỜNG GẶP TẠI TRUNG TÂM HỒI SỨC CẤP CỨU - CHỐNG ĐỘC, BỆNH VIỆN QUÂN Y 103”. Tạp chí Y Dược học Quân sự 49, no. 3 (Tháng Ba 26, 2024): 135–145. Truy cập Tháng Bảy 24, 2024. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/647.