Lê, Văn Nam, và Việt Phương Nguyễn. “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ CĂN NGUYÊN VI SINH GÂY NHIỄM KHUẨN HUYẾT TRÊN BỆNH NHÂN XƠ GAN ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103”. Tạp chí Y Dược học Quân sự 49, no. 2 (Tháng Hai 1, 2024): 330-340. Truy cập Tháng Tư 19, 2024. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/646.