Nguyễn, Thị Hoa, Trọng Hà Đinh, Lê Chiến Nguyễn, và Văn Mão Cấn. “ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ ĂN GIÀU CHẤT BÉO LÊN HỌC TẬP VÀ TRÍ NHỚ CỦA CHUỘT CỐNG”. Tạp chí Y Dược học Quân sự 49, no. 3 (Tháng Ba 26, 2024): 96–102. Truy cập Tháng Bảy 24, 2024. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/640.