Phùng, Anh Tuấn, Hồng Hải Nguyễn, và Quỳnh Anh Nguyễn Thái. “ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH TỔN THƯƠNG TRÊN X-QUANG VÀ CẮT LỚP VI TÍNH CỦA BỆNH NHÂN LAO PHỔI MỚI AFB DƯƠNG TÍNH ”. Tạp chí Y Dược học Quân sự 49, no. 2 (Tháng Hai 1, 2024): 186-196. Truy cập Tháng Năm 18, 2024. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/636.