Vũ, Văn Đại, và Lan Anh Đoàn. “ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA CẤY CHỈ CATGUT TRÊN BỆNH NHÂN MẮC HỘI CHỨNG THẮT LƯNG HÔNG DO THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG THẮT LƯNG”. Tạp chí Y Dược học Quân sự 49, no. 2 (Tháng Hai 1, 2024): 312–321. Truy cập Tháng Sáu 18, 2024. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/634.