Vũ, Tùng Sơn, Ngọc Hoàn Vũ, Văn Thản Hoàng, Thế Anh Bùi Đăng, Hương Giang Lã Thị, Kim Linh Bùi, Tiến Mạnh Nguyễn, và Xuân Kiên Nguyễn. “MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM TRONG CỨU CHỮA VẬN CHUYỂN NGƯỜI BỊ THƯƠNG TRONG THẢM HỌA”. Tạp chí Y Dược học Quân sự 49, no. 2 (Tháng Hai 1, 2024): 20-34. Truy cập Tháng Năm 21, 2024. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/621.