Lê, Đăng Mạnh, Văn Công Phạm, Quốc Việt Trần, Quang Huy Nguyễn, Đắc Khôi Nguyễn, Thành Bắc Nguyễn, và Trung Kiên Nguyễn. “GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG CỦA TỶ LỆ LACTATE ALBUMIN THỜI ĐIỂM VÀO VIỆN Ở BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO NẶNG”. Tạp chí Y Dược học Quân sự 49, no. 2 (Tháng Hai 1, 2024): 441–448. Truy cập Tháng Bảy 24, 2024. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/618.