Nguyễn, Huy Thông, Hòa Yên Lê, Kannra Chan, và Ngọc Thắng Phạm. “NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SIÊU ÂM KHỚP VAI ĐỘNG Ở NGƯỜI BỆNH VIÊM DÍNH KHỚP VAI”. Tạp chí Y Dược học Quân sự 49, no. 2 (Tháng Hai 1, 2024): 197-204. Truy cập Tháng Tư 19, 2024. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/614.