Ngô, Gia Khánh, Trọng Hòe Nguyễn, và Văn Tiệp Nguyễn. “BIẾN CHỨNG RÒ MIỆNG NỐI SAU PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT THỰC QUẢN TRIỆT CĂN ĐIỀU TRỊ UNG THƯ THỰC QUẢN”. Tạp chí Y Dược học Quân sự 49, no. 2 (Tháng Hai 1, 2024): 402–412. Truy cập Tháng Sáu 18, 2024. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/612.