Tạ, Bá Thắng. “CẬP NHẬT VAI TRÒ NỘI SOI PHẾ QUẢN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH HÔ HẤP”. Tạp chí Y Dược học Quân sự 49, no. 2 (Tháng Hai 1, 2024): 11-19. Truy cập Tháng Tư 13, 2024. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/603.