Phan, Bá Nghĩa, Trọng Hà Đinh, và Việt Thắng Lê. “NGHIÊN CỨU NỒNG ĐỘ TESTOSTERONE HUYẾT THANH Ở BỆNH NHÂN NAM MẮC BỆNH THẬN MẠN GIAI ĐOẠN CUỐI”. Tạp chí Y Dược học Quân sự 49, no. 2 (Tháng Hai 1, 2024): 274-282. Truy cập Tháng Năm 18, 2024. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/601.